Title   Author   Journal Published
RELATION BETWEEN THE CHANGES OF CLAY MINERALOGY IN   He Liangbiao   Bulletin of Science (English version) [1983]第2期
OXYGEN ISOTOPE STRATIGRAPHY OF WESTERN EQUATORIAL   Wu Shiying,Fang Zecheng,Chen Chengye,Zheng Shuhui   Bulletin of Science (English version) [1983]第2期
A STUDY OF THE WAVE FORCE UPON A VERTICAL BREAKWATER   Huang Peiji,Yang Keqi,Lv Changwu,Liu Laichen   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [1983]第2期
EVOLUTIONARY PROCESS OF NORTHERN JIANGSU COASTAL ZONE AND A DYNAMIC EQUILIBRIUM MODEL OF NORTHERN JIANGSU SHOAL   Geng Xiushan,Wan yansen,Li shanwei,Zhang Qinian,Xu Xiaoshi   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [1983]第2期
RELATIONSHIP BETWEEN THE KUROSHIO AND SST OF THE EASTERN PACIFIC, AND ITS EFFECT ON PRECIPITATION OF QINGDAO   Zhao Xukong,Ma Chengpu,Li Ruodun   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [1983]第2期
DISTRIBUTION OF DIATOMS IN CONTINENTAL SHELF OF THE EAST CHINA SEA   Yu Jianluan,Zhang Ziyun,Cheng Zhaodi   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [1983]第1期
A PRELIMINARY ANALYSIS OF THE VARIATION OF MONTHLY MEAN SEA LEVEL OF THE SEAS NEAR CHINA AND ITS CAUSES   Li Kunping,Zhou Tianhua,Chen Zongyong   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [1983]第1期
A PRELIMINARY STUDY ON MANGANESE NODULES COLLECTED   Chen Suitian,Zhao Kuihuan,Peng Hanchang   Bulletin of Science (English version) [1982]第5期
SEA LEVEL CHANGES IN EASTERN CHINA DURING THE PAST 20,000 YEARS   Zhao Xitao,Geng Xiushan,Zhang Jingwen   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [1982]第2期
TRANSGRESSIONS AND REGRESSIONS IN THE EASTERN CHINA SINCE THE LATE PLEISTOCENE EPOCH   Geng xiushan   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [1982]第2期
页次:32/32  每页10条   首页 [31] [32] 上一页 末页   共32页  共320条