Title   Author   Journal Published
Allelopathic interactions between Prorocentrum micans and Skeletonema costatum or Karenia mikimotoi in laboratory cultures   JI Xiaoqing,HAN Xiaotian,ZHENG Li,YANG Baijuan,YU Zhiming,ZOU Jingzhong   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2011]第4期
A statistical dynamics model of the marine ecosystem and its application in Jiaozhou Bay   SHI Honghua,WANG Zongling,FANG Guohong,ZHENG Wei,HU Long   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2011]第4期
Cloning and heterologous expression of pro-2127,a gene encoding cold-active protease from Pseudoalteromonas sp.QI-1   XU GuoYing,CUI ShuoShuo,LIN XueZheng   Advances in Polar Science [2011]第2期
Geological comparative studies of Japan Arc System and Kyushu-Palau Arc   YAN Quanshu,SHI Xuefa   Acta Oceanologica Sinica [2011]第4期
Environmental record from the mud area on the inner continental shelf of the East China Sea since the midHolocene   LIU Shcngfa,SHI Xucfa,LIU Yanguang,WU Yonghua,YANG Gang   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2011]第4期
Eigen solutions of internal waves over subcritical topography   DAI Dejun,WANG Wei,ZHANG Qinghua,QIAO Fangli,YUAN Yeli   Acta Oceanologica Sinica [2011]第2期
DEEP-SEA OSTRACODA FROM SURFACE SEDIMENTS OF THE NORTHERN PHILIPPINE SEA, NORTHWESTERN PACIFIC   ZHAO Quanhong,WU Yonghua,SHI Xuefa   Acta micropalaeontologica Sinica [2011]第1期
A new CFAR ship target detection method in SAR imagery   JI Yonggang,ZHANG Jie,MENG Junmin,ZHANG Xi   Journal of Ocean University of China [2010]第1期
Exploratory Precipitation in North-Central China during the Past Four Centuries   YI Liang,YU Hongjun,XU Xingyong,YAO Jing,SU Qiao,GE Junyi   Journal of Geology [2010]第1期
Forecasts of South China Sea surface temperature anomalies using the Ni?o indices and dipole mode index as predictors   Chen Haiying,Fang Guohong,Yin Baoshu,Wang Yonggang,Wei Zexun   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2010]第1期
页次:3/32  每页10条   首页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 上一页 下一页 末页   共32页  共320条