Title   Author   Journal Published
Allelopathic interactions between Prorocentrum micans and Skeletonema costatum or Karenia mikimotoi in laboratory cultures   JI Xiaoqing,HAN Xiaotian,ZHENG Li,YANG Baijuan,YU Zhiming,ZOU Jingzhong   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2011]第4期
A statistical dynamics model of the marine ecosystem and its application in Jiaozhou Bay   SHI Honghua,WANG Zongling,FANG Guohong,ZHENG Wei,HU Long   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2011]第4期
Cloning and heterologous expression of pro-2127,a gene encoding cold-active protease from Pseudoalteromonas sp.QI-1   XU GuoYing,CUI ShuoShuo,LIN XueZheng   Advances in Polar Science [2011]第2期
Geological comparative studies of Japan Arc System and Kyushu-Palau Arc   YAN Quanshu,SHI Xuefa   Acta Oceanologica Sinica [2011]第4期
Environmental record from the mud area on the inner continental shelf of the East China Sea since the midHolocene   LIU Shcngfa,SHI Xucfa,LIU Yanguang,WU Yonghua,YANG Gang   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2011]第4期
Eigen solutions of internal waves over subcritical topography   DAI Dejun,WANG Wei,ZHANG Qinghua,QIAO Fangli,YUAN Yeli   Acta Oceanologica Sinica [2011]第2期
DEEP-SEA OSTRACODA FROM SURFACE SEDIMENTS OF THE NORTHERN PHILIPPINE SEA, NORTHWESTERN PACIFIC   ZHAO Quanhong,WU Yonghua,SHI Xuefa   Acta micropalaeontologica Sinica [2011]第1期
A new CFAR ship target detection method in SAR imagery   JI Yonggang,ZHANG Jie,MENG Junmin,ZHANG Xi   Journal of Ocean University of China [2010]第1期
Exploratory Precipitation in North-Central China during the Past Four Centuries   YI Liang,YU Hongjun,XU Xingyong,YAO Jing,SU Qiao,GE Junyi   Journal of Geology [2010]第1期
Forecasts of South China Sea surface temperature anomalies using the Ni?o indices and dipole mode index as predictors   Chen Haiying,Fang Guohong,Yin Baoshu,Wang Yonggang,Wei Zexun   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2010]第1期
Estimation of potential distribution of gas hydrate in the northern South China Sea   Zhang Yi   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2010]第3期
Distribution and expression in vitro and in vivo of DNA vaccine against lymphocystis disease virus in Japanese flounder   Zheng Fengrong,Sun Xiuqin,Liu Hongzhan,Wu Xinan,Zhong Nan,Wang Bo,Zhou Guodong   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2010]第1期
Comparison of nonlinear and linear PCA on surface wind,surface height,and SST in the South China Sea   Chen haiying,Yin baoshu,Fang guohong,Wang yonggang   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2010]第5期
An ensemble adjustment Kalman filter study for Argo data   YIN Xunqiang,QIAO Fangli,YANG Yongzeng,XIA Changshui   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2010]第3期
Detection of the Kuroshio frontal instable processes (KFIP) in the East China Sea using the MODIS images   JIA Yongjun,ZHANG Jie   Acta Oceanologica Sinica [2010]第6期
Depositional environment in the southern Ulleung Basin, East Sea (Sea of Japan), during the last 48 000 years   LIU Yanguang,SHA Longbin,SHI Xuefa,SUK Bong-Chool,LI Chaoxin,WANG Kunshan,LI Xiaoyan   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2010]第5期
Comparative study on in vitro transformation of paralytic shellfish poisoning (PSP) toxins in different shellfish tissues   TIAN Hua,GAO Chunlei,WANG Zongling,SU ,Ping,FAN Shiliang,ZHU Mingyuan   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2010]第1期
A detection model of underwater topography with a series of SAR images acquired at different time   YANG Jungang,ZHANG Jie,MENG Junmin   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2010]第四期
A 2D-numerical modeling of the generation and propagation of internal solitary waves in the Luzon Strait   WANG Gang,QIAO Fangli,DAI Dejun   Acta Oceanologica Sinica [2010]第6期
Numerical experiments of HAB inducement in Qingdao adjacent coastal area   LIUXuehai,LIRuixiang,YUANYeli   Acta Oceanologica Sinica [2010]第5期
符合条件记录数:320 每页:20 当前页:2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [>>]