Title   Author   Journal Published
Multifractal Detrended Fluctuation Analysis of Interevent Time Series in a Modified OFC Model   Lin Min,Yan Shuangxi,Zhao Gang,Wang Gang   COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS [2013]第1期
Development of taxonomic rRNA-targeted probes of two harmful algae:Prorocentrum minimum and Karenia mikimotoi by fluorescence in situ hybridization   CHEN Guofu,WANG Quanfu,ZHANG Chunyun,ZHANG Baoyu,WANG Guangce,LU Douding,XU Zhong,YAN Peishen   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2013]第2期
Assessment of introduced Kappaphycus (Solieriaceae, Rhodophyta) species relationships in China with molecular markers   LIU Chenlin,HUANG Xiaohang,LIU Jianguo   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2013]弟2期
An experimental study on erodibility of intertidal sediments in the Yellow River delta   Xiang-mei MENG,Yong-gang JIA,Hong-xian SHAN,Zhong-nian YANG,Jie-wen ZHENG   The state of Sediment Research [2012]弟2期
Construction of cDNA Library from Intestine, Mesentery and Coelomocyte of Apostichopusjaponicus Selenka Infected with ~brio sp. and a Preliminary Analysis of Immunity-Related Genes   LIU Hongzhan,ZHENG Fengrongt,SUN Xiuqin,CAI Yimei   Journal of Ocean University of China [2012]第2期
ESTABLISHMENT OF THE OCEAN DYNAMIC SYSTEM WITH FOUR SUB-SYSTEMS AND THE DERIVATION OF THEIR GOVERNING EQUATION SETS   YUAN Ye-li,QIAO Fang-li,YIN Xun-qiang,HAN Lei,LU Ming   Journal of Hydrodynamics [2012]第2期
Design and Construction of System for Marine Geophysics Data Sharing Based on WebGIS   Wang Jiancun,Sun Tianyun,Li Xinzhong,Li Jiagang,Li Qingping   Journal of Earth Science [2012]第6期
Clay mineral composition and their sources for the fluvial sediments of Taiwanese rivers   LI ChuanShun,SHI XueFa,KAO ShuhJi,CHEN MinTe,LIU YanGuang,FANG XiSheng,LUE HuaHua,ZOU JianJun,LIU ShengFa,QIAO ShuQing   Chinese Science Bulletin [2012]第6期
Simulation of phytoplankton biomass in Quanzhou Bay using a back propagation network model and sensitivity analysis for environmental variables   Zheng Wei,Shi Honghua,Song Xikun,Huang Dongren,Hu Long   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2012]第5期
Surface inflow into the South China Sea through the Luzon Strait in winter   Guo Jingsong,Chen Xianrao,Janet SPRINTALL,Guo Binghuo,Qiao Fangli,Yuan Yeli   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2012]第1期
页次:1/32  每页10条   首页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 末页   共32页  共320条